eXTReMe Tracker

In Catalonia and in the Spanish State the freedom of radio broadcasting its repressed by politicians who think they are truly democratic. In this Country we are at the back of the queue in Europe, in the rights of free radio broadcasting." A Catalunya i l´Estat Espanyol la llibertat d´emissió a la ràdio està reprimida pels polítics que afirmen ser demòcrates. Aquí estem a la cua d´Europa dels drets de les ràdios lliures. // En Catalunya y el Estado Español la libertad de emisión en la radio está reprimida por los políticos que afirman ser demócratas. Aquí estamos a la cola de Europa de los derechos de las radios libres. //

 

........broadcasting >><< online radio.....